NLP vooronderstellingen

Doe meer aannames! 

De NLP-vooronderstellingen vormen de basis waarop alles in de NLP-methodiek is opgebouwd: Het is de motor waarop de hele methodiek draait.

De vooronderstellingen zijn aannames

NLP kent een aantal vooronderstellingen waardoor mensen makkelijker in het leven staan. Je zou het ook positieve aannames kunnen noemen. Niet minder, maar juist meer aannames, dat is wat we willen. Vreemd?  Nee hoor. Hoe meer positieve aannames je hebt, hoe makkelijker jij om kan gaan met onverwachte omstandigheden, relaties kan opbouwen en ontspannen gesprekken kan voeren.

Waarom wordt dan steeds beweerd dat je geen aannames mag doen?

Dat hoor ik ook vaak; je bent toch geen aannemer. En toch doen we het allemaal. Aannames doen gaat supersnel en vaak onbewust.

Geen aannames doen klinkt als een goed advies, zeker als je regelmatig mis gist. Dan kun je inderdaad beter geen aannames doen, maar juist nieuwsgierige vragen stellen, zodat je gedachten baseert op feiten in plaats van aannames.

Maar terug naar de NLP vooronderstelling:

De NLP vooronderstellingen leveren een ander effect op dan de gemiddelde aanname. We gissen namelijk niet in het nadeel van iemand of onszelf. De NLP vooronderstellingen bieden juist meer vertrouwen en ruimte, in plaats van grenzen en wantrouwen.

LET OP

Vooronderstellen zijn niet perse dé waarheid. We gebruiken veel generalisaties in de vooronderstellingen, en zoals jij wel weet, zijn generalisaties altijd leugens. De vooronderstellingen zijn nuttige en bruikbare gedachten. Een nuttige, helpende gedachte is belangrijker dan een 100% correcte gedachte.

De NLP vooronderstellingen zijn geen gekke, nieuwe dingen. Je zult deze vooronderstellingen vast al eens eerder gehoord hebben, wellicht met andere woorden of via een andere invalshoek. Het zijn universele zinnen, die wereldwijd gebruikt worden, in verschillende vormen.

6 NLP vooronderstellingen

  • Iedereen heeft een eigen beeld van de wereld

Daardoor mis je altijd informatie, je laat informatie weg of vervormt deze naar jouw ‘kaart’. Er is altijd meer informatie verkrijgbaar. De betekenis die jij aan iets geeft, is de betekenis die jij eraan geeft. Het is jouw ervaring en dit kan door een ander heel anders worden ervaren of bedoeld zijn. Ontdek het wereldbeeld van de ander.

  • Elk gedrag heeft een positieve intentie

Elk gedrag komt voort uit een behoefte, dit gedrag is ‘goed’ voor de persoon die het gedrag laat zien. Ook met het gedrag van iemand anders dat jou wellicht stoort, heeft diegene een positieve bedoeling. Door aan te nemen dat iedereen een positieve intentie heeft met het gedrag, krijg je meer informatie en gespreksruimte. Dit betekent niet dat je het eens hoeft te zijn met het gedrag. Een persoon IS niet zijn gedrag.

  • Elke (huidige) keuze is de beste keuze

Op dit moment maak jij de enige, dus de beste keuze die jij kan maken. Op basis van alle informatie die je nu hebt. Anders zou je wel een andere keuze maken. Het kan zijn dat je morgen nieuwe informatie krijgt en een nieuwe beste keuze maakt. Gelukkig maar. Gedrag is veranderbaar en kan worden aangepast. Je hoeft nu niet te doen wat je altijd al deed.

  • Ieder mens heeft eigen hulpbronnen

 Ieder mens heeft eigen (interne) hulpbronnen om problemen op te lossen en doelen te bereiken. Iedereen.  Ontdek dat iedereen problemen op zijn eigen manier oplost, gebruik makend van eigen beschikbare hulpbronnen.

  • Er is geen falen, alleen feedback

 Falen is onmogelijk. Je leeft en leert. Je ontvangt feedback (terugkoppeling) op de acties die je hebt verricht, zodat je hiervan kunt leren, omarmen, genieten, accepteren. Feedback krijg je op je gedrag, niet op jouw identiteit.

  • De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt

 Actie en reactie zijn met elkaar verbonden. Als de ander je niet begrijpt, krijg jij reactie op je communicatie. Ook wanneer je ‘niet’ communiceert, zal je reactie krijgen op het ‘niet’ communiceren. Je oogst wat je zaait.

Dus, neem meer aan!

Groeten Heidi

Aannemer en NLP trainer

NLP vooronderstellingen

NLP Vooronderstellingen