NLP Practitioner voor agile coaches

NLP voor Agile Coaches – Practitioner

start januari 2021

 

Omschrijving

Samen ambities bepalen, intensieve samenwerking, korte cycli met een scherpe focus en inspelen op de dynamiek van veranderende klant- en organisatiewensen. Ziet u deze kenmerken van wendbaar werken terug in uw organisatie? Bent u de agile coach, scrum master of leidinggevende die ervoor wil zorgen dat teams ook echt als teams gaan “knallen”?

In teams zitten verschillende mensen, met verschillende talenten en verschillende karaktereigenschappen. Als iedereen goed samenwerkt en zijn of haar kracht en talent inzet ten behoeve van het team, is het team effectief en werkt iedereen prettig samen. Maar mensen kunnen botsen, ideeën kunnen botsen, of het gedrag van de een kan weerstand oproepen bij de ander.

Wat kunt u als agile coach, scrum master of leidinggevende doen? Welke interventies kunt u plegen en welke hulpmiddelen kunt u inzetten? Wat hiervan past er goed bij uw persoonlijkheid zodat het in de praktijk ook echt werkt?

NLP voor Agile Coaches – Practitioner geeft teamcoaches en leidinggevenden in agile en lean omgevingen de tools om van groepen mensen teams te maken.

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren.

Via NLP krijgt u inzicht in de processen die een rol spelen in de communicatie met anderen. De opleiding zorgt ervoor dat u de patronen van mensen beter gaat inschatten en hier effectiever op gaat inspelen. De NLP technieken worden wereldwijd met succes toegepast door people managers, coaches, changemanagers en salesprofessionals.

Op basis van uw persoonlijke profiel gaat u, samen met andere agile professionals, aan de slag met het ontwikkelen en toepassen van de coachingsvaardigheden die passen. De zakelijke toepassing van de NLP technieken staat hierin centraal.

Samenwerking met Lagant

De opleiding wordt verzorgtd in samenewerking met Lagant, veranderkunstenaars bij uitstek. Lagant staat bekend als organisatie die klanten hun verandervermogen en zelforganiserend vermogen weet te verhogen. Door opleidingen, training en organisatiecoaching. Zie voor meer informatie https://lagant.eu/.

Inhoud

De Practitioner bestaat uit 6 blokken van 2 dagen. Elk blok staat in het teken van een bepaald thema waarmee we op een logische wijze de principes van NLP en agile coachen samenbrengen en bekrachtigen:

 1. Communicatie en gedrag
 2. Verbinding creëren
 3. Coachingstechnieken
 4. Invloed door taal
 5. Systemisch werken
 6. Certificering

In totaal gaan we 12 dagen samen aan de slag met praktische werkvormen. Voorafgaand aan de training nemen we een korte persoonlijkheidstest (CADT-analyse) af. De uitkomsten daarvan zijn een handreiking voor uw persoonlijke leerdoel en gebruiken we als persoonlijke leidraad tijdens de training.

De eerste dag starten we met het vaststellen van uw persoonlijke leerdoelen en geven we inzicht in agile coaching en de kracht van NLP. Dat doen we aan de hand van de CADT-analyse, het NLP communicatiemodel en de NLP-vooronderstellingen. Door direct te oefenen maakt u zich de essentie van de stof direct eigen en is de stap naar de praktijk gemakkelijk te maken.

Ieder volgend blok start met een samenvatting en intervisie, gevolgd door nieuwe theorie rond coaching en NLP-technieken binnen de context van agile werken. Praktisch en direct toepasbaar.

Programma

De opleiding vraagt om serieuze inzet en inspanning in de dagelijkse werkpraktijk. Na ieder blok krijgt u een opdracht mee om onderdelen van dat blok met uw eigen team(s) en teamleden toe te passen.

Blok 1: communicatie & gedrag
Blok 1 gaat over u, uw archetype, talenten en overtuigingen en de manier waarop deze in te zetten zijn.

• Vaststellen persoonlijke leerdoelen
• Agile coaching en NLP
• Archetype analyse (op basis van CADT-persoonlijkheidstest)
• Het NLP communicatiemodel
• NLP vooronderstellingen: overtuigingen van waaruit u handelt

Blok 2: verbinding creëren
Blok 2 staat in het teken van de ander. Door de ander te volgen, leert u naadloos aan te sluiten op de taal en de belevingswereld van de ander. U gaat sturen door te volgen.

• Verbinding maken door “rapport” op te bouwen
• Pacing & leading: aansluiten op gesprekspartner(s) en deze meenemen
• Klant- en stakeholder model: gedrag en belangen herkennen

Blok 3: coachingstechnieken
Blok 3 is het coach-blok. De interne belevingswereld van de ander kent geen geheimen meer. U leert diverse technieken om de mindset van anderen positief te beïnvloeden.

 • Representatiesystemen: wat we waarnemen en hoe we dat vertalen
 • Submodaliteiten: de bouwstenen van interne representaties
 • Herkaderen (reframing)
 • Mindset: van een fixed, via een growth, naar een agile mindset bij teamleden

Blok 4: invloed door taal

In blok 4 leert u de meerwaarde van slim gebruik van taal: van abstraheren naar concretiseren en andersom. U gaat teamleden andere vragen stellen, u gaat breder coachen.

• Meta taalmodel: door zuiver taalgebruik feitelijk en concreet worden
• Milton taalmodel: in- en overeenstemming verkrijgen door effectief vaag te zijn
• Metaforen
• Sturen in teamtaal

Blok 5: systemisch werken
In blok 5 krijgt u nog meer inzicht in de rollen en posities in een team. U ontdekt disbalans en leert dit patroon herleiden en doorbreken.

• NLP-techniek “werken met delen”: in het belang van het team mensen op een praktische manier persoonlijke uitdagingen laten oplossen
• Perceptual positions: teamleden leren inleven in de werkelijkheid van de ander
• Associatie – dissociatie
• Team- en organisatieopstellingen op basis van het werk van Hellinger

Blok 6: certificering
In blok 6 staat u centraal. Via uw eigen tijdlijn gaat u toekomstdoelen vaststellen en plannen maken om het geleerde verder in de praktijk te brengen. Ook vervult u op de laatste dag de certificeringsopdracht.

• Presentaties eigen leerdoel
• Persoonlijke ontwikkelingslijn
• NLP coachmodel
• Certificeringsopdracht

Resultaat en certificering

Wat deze training u oplevert:

Na de opleiding NLP voor Agile Coaches – Practitioner heeft u inzichten en communicatie- en coachingstechnieken om (nog) effectiever te zijn in uw rol als teamcoach, bij het bouwen van (nog) effectievere teams.

 • Teams werken met nog meer plezier en effectiviteit
 • U heeft inzicht in uw eigen gedragsstijlen en voorkeursgedrag
 • U heeft inzicht in uw voorkeuren in communicatie en het effect ervan op anderen
 • U herkent wat de mensen in uw teams drijft, hoe ze communiceren en waarom ze op die manier communiceren
 • U gebruikt verschillende technieken om aan te sluiten bij de ander om effectiever te (bege)leiden
 • U herkent posities in uw teams en gaat hier effectiever mee om
 • U herkent frustrerende communicatiepatronen en interveniëert hierin
 • U gebruikt technieken om teams inzicht te geven in de eigen teamdynamiek en stuurt hierin bij
 • U coacht nog professioneler

U ontvangt het internationaal erkende NLP-Practitioner certificaat van Richard Bandler’s Society of NLP. Het examen bestaat uit een presentatie van één of meer geleerde technieken op basis van een van tevoren uitgereikte praktijkcasus (projectopdracht). Met de presentatie toont u aan dat u over een scala van coachtechnieken beschikt en dat u deze binnen een agile of lean context kunt toepassen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor:

Agile coaches

Scrummasters

Kanban coaches

Teamcoaches

Projectleiders

Leidinggevenden

Inbegrepen

○ 12 trainingsdagen verspreid over 6 maanden

○ Locatie en lunch

○ Boek ABC van NLP

○ CADT-talentanalyse en profiel

○ Uitgebreide syllabus

○ NLP Practitioner Certificaat van The Society of Neuro Linguistic Programming

 Duur:   12 dagen | 10.00-17.00

Locatie: trainingslokatie van Lagant in Utrecht. De precieze locatie wordt nog bekend gemaakt.

Prijs:    € 6.995,–, de opleiding is vrijgesteld van btw.

Meer informatie?

Vraag een brochure aan