Organisatie opstellingen Systemisch werken

We organiseren een aantal maal per jaar de workshop ‘Systemisch werken in organisaties’

U bent van harte welkom om tijdens deze dag de basisprincipes van organisatie opstellingen te komen leren.

U leert:

  • de ordening van organisatiesystemen.
  • discrepantie opmerken tussen een organogram en een opstelling.
  • herkennen of iedereen in het systeem zijn eigen plek inneemt en bijbehorende verantwoordelijkheid accepteert.
  • opmerken of er plekken leeg zijn in het systeem.

Ook zult u deel nemen aan een aantal organisatie / team- opstellingen.  We zullen werken met verschillende manier van opstellen, bijvoorbeeld een vrije opstelling, opstelling met representanten, en ook een tafelopstelling komt aan bod.

Wat is systemisch werken?

Systemisch werken doen we door middel van het opstellen van een systeem. Voorbeelden van systemen tijdens deze workshop zijn een team,  een bestuur, een afdelingen.

Opstellingen

Met ‘opstellen’ bedoelen we dat we inzichtelijk maken HOE de personen (of  delen) in een systeem zich tot elkaar verhouden. Door middel van een opstelling worden de relaties in een systeem duidelijk. Het doel van systemisch werken is inzicht geven. Daardoor is deze methode anders dan andere technieken, zo wordt tijdens een opstelling relatief weinig gesproken en niet gezocht naar oplossingen.  Het uitgangspunt is dat elk systeem streeft naar harmonie (positieve intentie).

Er zijn een drietal wetten waar een systeem aan moet voldoen. Wanneer deze wetten niet worden nageleefd ontstaan er verstrikkingen. Deze wetten zullen we gedurende de dag uitleggen, en u zult in opstellingen merken wat een verstrikking kan doen, en hoe u disbalans in een systeem kan herkennen.

Ervaring van een deelnemer:

“Voor mijn deelname had ik er al veel over gehoord en gelezen. Na deelname kan ik alleen maar bevestigen dat erover lezen niet voldoende was. Familieopstellingen gaat veel meer om het ervaren. Een opstelling is een compleet andere kijk op een probleem. We zijn te vaak geneigd om problemen uit te kauwen en al pratende tot een oplossing te komen. Een opstelling is niets van dat. Als opsteller zeg je zelf bijna niets, je stelt je vraag en dat is het. Je stelt de personen op die een rol spelen in je vraag in de ruimte. En dan gebeurt het. Het ontstaat. Tussen de opstellingen door kregen we kort wat basisprincipes van systemisch werken. Dat maakte voor mij het plaatje compleet. Een echte aanrader.”

Verdere informatie
De opstellingen worden verzorgd door Connie Keurentjes, zij is opgeleid in systemisch werken aan het Bert Hellinger Instituut Nederland. En door Heidi de Rijbel, NLP trainer.

Kosten

De prijs voor deze workshop is € 127, 50 per persoon, vrijgesteld van btw. Minimum aantal deelnemers is 10 personen, maximaal kunnen 15 personen deelnemen aan deze workshop.

Overigens:

Heeft u de NLP Practitioner opleiding reeds afgerond, dan kunt u doorstromen naar de NLP master opleiding. Tijdens deze opleiding leert u onder andere meer over systemisch werken, trance, story telling en werken met strategieën. Lees hierover meer op onze Master Opleiding pagina:

Meldt u direct aan!

Reserveer uw plek voor de eerstkomende workshop! Schrijf u direct in:

Meer informatie

Vraag een brochure aan