Rapport maken als een pro

Rapport maken doen we allemaal. Ja, ook jij! Rapport (spreek uit als rappoor) is als het ware verbinding maken met de ander. Oftewel afstemmen, op één lijn of dezelfde golflengte zitten of simpelweg: levellen. We doen het bewust en onbewust zowel verbaal en non-verbaal. Tijdens mijn NLP Practitioner opleiding van het voorjaar hebben wij een dag ook uitgebreid besteed aan het maken van ‘rapport’. Eén van de 30 technieken die je leert tijdens deze opleiding.

Ken je dat?
-Dat je denkt een grappige opmerking te maken maar je gesprekspartner totaal niet lacht?
-Iemand die het alleen maar over zichzelf kan hebben en totaal niet naar jouw verhalen luistert?
-Een telefoongesprek met veel stiltes en wat snel afgekapt wordt?
-Een leidinggevende die zijn team totaal niet krijgt aangestuurd?

In bovenstaande situaties is er dus geen rapport.

Situaties waarbij rapport maken heel belangrijk is
-Tijdens een sollicitatie gesprek
-Bij je schoonouders aan tafel
-Tijdens een belangrijk salesgesprek
-De opvoeding van je kinderen

Als je geen rapport kan maken zal een gesprek niet soepel verlopen en zijn vruchten afwerpen. Het is daarom belangrijk iemand zijn vertrouwen te winnen door middel van het maken van rapport.

Hoe maak je rapport dan?
Zoals eerder beschreven kan dat op verschillende manieren, verbaal én non-verbaal. Als je verbaal rapport wilt maken kan je letten op iemand zijn woorden en deze herhalen of vergelijkbare woorden gebruiken. Let daarnaast op de spreeksnelheid en het volume waarop iemand spreekt en pas je daarop aan. Non-verbaal doe je het door iemand zijn lichaamshouding te kopiëren, de mimiek en gebaren na te bootsen en hetzelfde ademritme aan te houden.

Het uiteindelijke doel van rapport maken is het tot stand brengen van vertrouwen, een ‘klik’ maken. Als je het goed wil doen doe je het heel onopvallend zodat de ander het niet merkt. Rapport maken zie je gebeuren bij mensen die goed overeen komen, gezellig zitten te kletsen, of een vruchtbaar gesprek hebben. Door rapport te creëren is je gesprekspartner sneller geneigd de ander positiever te waarderen en te vertrouwen.

Succes!