Untitled_8

Untitled_7

Untitled_6

Untitled_5

Untitled_4

Untitled_3

Untitled_2

Untitled_1

Blog Rapport

I like you because you are like me – Rapport maken

Terwijl we alweer aan het begin staan van het derde blok van de najaars NLP opleiding blik ik graag nog even terug op het eerste en tweede blok. Na iedere opleidingsdag ga ik even zitten en laat ik mijn gedachten gaan over alles wat er die dag is gebeurd. Wat viel er op? Wat ging goed en wat kan beter? Als trainer ben ik nooit uitgeleerd en vind ik (zelf)reflectie ontzettend belangrijk. 

Rapport maken

Een van de technieken die in het derde blok aan bod komt is het maken van rapport. Voor degenen die niet weten wat rapport maken betekent is hier een korte uitleg. Rapport wordt wel eens omschreven als het magische gevoel wat je kunt ervaren van de ene persoon naar de andere. Rapport is een bepaalde houding die wordt gekenmerkt door aandacht, respect en het afstemmen op de ander voordat je gaat leiden. Rapport is een toestand die gekenmerkt wordt door wederzijdse ontvankelijkheid en respect.

Pacing and Leading

Pacing and leading is een onderdeel van rapport maken. Als je subtiel en elegant iemand vanuit zijn eigen toestand leidt naar een andere toestand wordt dat leading genoemd. Je kunt gaan leiden door in je gedrag kleine veranderingen aan te brengen en de ander gaat dan onbewust met je mee. De bedoeling is iemand naar een ander (gewenst) gedrag te brengen. 

Pacing and leading zie ik als een dans. Tango bijvoorbeeld, dat is maximaal rapport maken. Je bent compleet op elkaar afgestemd. Kinderen zijn hier ook ontzettend ontvankelijk in. En in de liefde gaat het ook over het maken van rapport. Wist je dat wanneer mensen verliefd zijn, ze zoeken naar gelijkenissen in elkaar? En wanneer de liefde wat langer duurt er vaak naar de verschillen wordt gekeken? Er wordt echt met de ‘voldoet – niet’ bril gekeken. Jammer! Door iedere keer weer opnieuw terug te grijpen naar het maken van rapport kun je je relaties verstevigen. Of dat nu een liefdes- of zakelijke relatie is.

Veel plezier toegewenst! 

NLP workshopgrondhoudingen

NLP Grondhoudingen

NLP Grondhoudingen

Steeds in de juiste state

Het bewust kunnen aansturen van uw grondhouding levert veel winst op.grondhoudingeninputstates Het geeft u direct grip op ‘state of mind’ ofwel mindset en bepaalt een groot deel de kwaliteit van uw leven.

Een grondhouding is een mentale instelling die direct bepalend is voor wat iemand voelt en al dan niet doet. Er zijn effectieve grondhoudingen, die zorgen voor een positieve mindset, houding, communicatie en gedrag.

Werkboek

In dit NLP werkboek staan 8 grondhoudingen centraal. Deze grondhoudingen bestaan uit 3 input states de 5 output states die helder worden omschreven, zodat u meteen weet waar het over gaat.

Ook bieden we u per grondhouding een oefening aan waarmee u meteen aan de slag kunt. De oefeningen zijn makkelijk om te doen en trainen direct uw eigen grondhoudingen ‘aan’ te zetten op momenten dat u dat wilt c.q. nodig hebt.

Via de onderstaande button kunt u meer lezen en het werkboek downloaden:

knopwerkboek